Tantestület 2022_23 tanév
Pedagógus neve Tantárgy
Almási Attila angol nyelv, magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan
Bajai Judit  fejlesztőpedagógus
Balazsin Mónika  6.a osztályfőnöke, biológia, természettudomány, földrajz, fizika, ÖKO szakkör
Bálint Zsófia angol nyelv, környezetismeret, testnevelés és sport, vizuális kultúra, napközi
Beke István Tamás napközi, testnevelés
Békési-Gulyás Borbála 4.d osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, matematika, etika/hit- és erkölcstan, technika, életvitel és gyakorlat, napközi
Berényi Laura Mária  8.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan, mozgókép-és médiaismeret, magyar előkészítő
Berndtné Pécsi Erika 4.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, matematika, technika, életvitel és gyakorlat, testnevelés és sport, etika/Hit- és erkölcstan, napközi
Bodnár József László  7.a osztályfőnöke, digitális kultúra,technika és tervezés
Claypoole Carolyn  angol nyelv
Csendes Laura Katalin  5.a osztályfőnöke, angol nyelv, digitális kultúra, matematika, matematika szakkör
Dalia Enikő Nóra  matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlat, vizuális kultúra, napközi
Day William Thomas  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
dr. Hoózné Szabó Katalin 8.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, célnyelvi civilizáció, nyelvvizsga előkészítő
dr. Kovácsné Rokszin Hajnalka 5.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom
Erdei Éva  8.a osztályfőnöke, matematika, matematika tehetséggondozás
Faragó Éva  1.c osztályfőnöke, matematika, magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan, technika és tervezés, testnevelés, napközi
Filep Dezső György etika/hit- és erkölcstan, technika és tervezés, testnevelés, napközi
Flese Serena Jane  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Foster II Michael Dwight  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Garza Darya Danielle  angol nyelv , angol nyelvű újságíró szakkör
Gergő Emília  2.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, matematika, technika és tervezés, vizuális kultúra 
Gruik Katalin angol nyelv, ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra, etika/hit- és erkölcstan, angol szakkör
Hajdúné Kiss Edit  alsós intézményvezető-helyettes, környezetismeret
Hangya Réka Ildikó  3.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, matematika, etika/hit- és erkölcstan, napközi, technika és tervezés, testnevelés
Hausel Andrea  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Hegedüs Csaba István testnevelés
Holdampf Ágnes  intézményvezető, matematika
Jónás Otília 1.a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, matematika, vizuális kultúra, napközi
Kalmár-Kőrösi Dóra  magyar nyelv és irodalom, ének-zene, környezetismeret, magyar szakkör, napközi
Kertesz Adam Dale  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Kiss Ákos 5.d osztályfőnöke, vizuális kultúra, hon- és népismeret
Kiss Márta  3.d osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, matematika, technika és tervezés, magyar szakkör, etika/hit- és erkölcstan, napközi
Kontros Ferenc  magyar nyelv és irodalom, mozgókép-és médiaismeret
Kovács Eszter  4.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan, napközi
Kováts Szabolcs Balázs ének-zene, énekkar, történelem
Krahn Kelsey Lorrin  angol nyelv
Kristyák Adrienn Mónika  angol nyelv, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra, ének-zene, angol szakkör, ÖKO szakkör
Kufcsák-Pálúr Johanna  angol nyelv, környezetismeret, testnevelés és sport, vizuális kultúra, angol nyelvű újságíró szakkör
Küzdy Anikó  iskolapszichológus
Lang Erika 7.c osztályfőnöke, technika és tervezés, természettudomány
Laskai Balázs Mihály  technika és tervezés, tanulószoba
Laurinyeczné Szilágyi Szilvia magyar nyelv és irodalom, etika/hit- és erkölcstan, technika és tervezés, napközi
Leach Christian Nicole  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Lehel Gyöngyi  3.a osztályfőnöke, matematika, technika és tervezés, testnevelés, vizuális kultúra,  etika/hit- és erkölcstan, napközi
Lehelváriné Kiss Tünde  napközi, tanulószoba
Liebenberg Carla angol nyelv
Lukács Mihály Szabolcs  ének-zene, testnevelés, etika/hit- és erkölcstan, napközi
Lukátsné Horváth Edit  kémia, matematika
Majorné Németh Edit  4.a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, testnevelés és sport, etika/hit- és erkölcstan, napközi
Mannschreck Alyssa Ann  angol nyelv
Mehta Mona Shino  angol nyelv
Menich Katalin 2.a osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, ének-zene, etika/hit- és erkölcstan, napközi, furulya szakkör
Mersichné Buchmayer Erika  angol nyelv, környezetismeret, testnevelés, vizuális kultúra, angol szakkör
Németh Magdolna Zsuzsanna  6.c osztályfőnöke, biológia, természettudomány
Orosz Erika Erzsébet  7.b osztályfőnöke, matematika, fizika, matematika előkészítő, matematika szakkör
Pál Marianna  matematika, technika és tervezés, testnevelés, vizuális kultúra, napközi
Pártos Péter György  8.d osztályfőnöke, testnevelés
Pártos Péter Györgyné felsős intézményvezető-helyettes, matematika
Petik Andrea  1.b osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, matematika
Plantinga-Kapteyn Andre Alexander  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Réső Nóra  3.c osztályfőnöke, magyar nyelv és irodalom, matematika, ének-zene, technika és tervezés, etika/hit- és erkölcstan, napközi, magyar szakkör
Schadek Károly  5.b osztályfőnöke, etika/hit- és erkölcstan, multimédia szakkör, robotika szakkör 
Schäffer Edina Krisztina 2.c osztályfőnöke, angol nyelv, ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra, angol szakkör
Szabó Mónika  fejlesztőpedagógus 
Szecsődi Zsigmond  fizika
Szpuszenik Márta testnevelés
Szűcs Marianna  angol nyelv, célnyelvi civilizáció
Tatár-Havancsák Eszter Zsófia  angol nyelv, ének-zene, környezetismeret, testnevelés és sport, vizuális kultúra, színjátszó szakkör
Tihor Beáta  napközi
Vámossyné Horváth Krisztina Viktória  könyvtáros
Varga Klára Zsuzsanna  6.b osztályfőnöke, ének-zene, történelem
Varjasiné Simon Gabriella  ének-zene, napközi, technika és tervezés
Végh Patrícia napközi
Vitosné Kozma Ibolya Zsuzsanna  napközi
Volenter Júlia  angol nyelv