Krúdy Gyula Általános Iskola
Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 22-24.
OM azonosító: 035361,

Email:titkarsag.krudygy[kukac]ebtk.hu

Tel:250-2724

Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ


Kedves Szülők!

Személyes konzultációra előre egyeztetett időpontban szeretettel várom Önöket.

Megtalálható vagyok az alábbi elérhetőségen:

lami.krisztina@krudyiskola.hu


Mit jelent az iskolapszichológia?
Az iskolapszichológia a pszichológia azon ága, mely az iskolában felmerülő nehézségekre keres megoldást. Fontos területe emellett a prevenció, azaz a megelőzés is, mely még a nehézségek fellépése előtt képes hatást kifejteni (pszichoedukáció, egészségtudatosság növelése, személyiség- és szociális készségfejlesztés).
 Az iskolapszichológia feladata a megfelelő pszichológiai környezet biztosítása tanulók és oktatók számára, mely a hatékony tanulás és tanítás alapvető feltétele.
Milyen kérdésekben fordulhatnak iskolapszichológushoz?
Az iskolapszichológus a diákok érzelmi és viselkedéses problémáival, tanulási nehézségeivel, továbbá az intézményen belül felmerülő egyéni, illetve csoportos konfliktusokkal foglalkozik. A nehézségek feltárása mellett, törekszik annak mélyebb megértésére a kialakulás okainak és kontextusának vizsgálatával, ezt követően pedig támogatja a megoldás keresését is.

Az iskolapszichológusi munka keretei:
A gyermekek több úton juthatnak el az iskolapszichológushoz: a szülő vagy a gyermek egyéni kérésére, a pedagógus javaslatára, illetve iskolapszichológiai osztályszintű megfigyelést/szűrést követően.
Az iskolapszichológus egyéni konzultáció vagy csoportos foglalkozás keretében dolgozik. Egyéni konzultáció történhet szülővel, gyermekkel, illetve pedagógus kollégával is. Személyenként 5 alkalmat biztosít az iskola. A csoportos foglalkozás kiscsoportos vagy egész osztály bevonását igénylő formában is történhet. Az alkalmakon beszélgetés, gyermekek esetében időnként rajzolás, játék, esetenként relaxáció történik. 
Szakmailag indokolt esetben az iskolapszichológus továbbirányítja a tanulót, illetve a családot más intézménybe az adott nehézség kezelésében leginkább járatos szakemberhez
(pl.: nevelési tanácsadóba, egészségügyi, illetve fejlesztő intézményekbe).
További fontos tudnivalók:
Az iskolapszichológus a pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének megfelelően látja el feladatait, így titoktartási kötelezettsége van, a vele való találkozás pedig önkéntes.

buborék

2015-2016. Krúdy Gyula Általános Iskola. Minden jog fenntartva!