Krúdy Gyula Általános Iskola
Krúdy Gyula
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

1037 Budapest, Gyógyszergyár utca 22-24.
OM azonosító: 035361,

Email:titkarsag.krudygy[kukac]ebtk.hu

Tel:250-2724

Fenntartó: Észak-Budapesti Tankerületi Központ

Nyitvatartás hétfőtől-péntekig: 6:00-21:00

Tanulóinknak ügyeletet biztosítunk: 7:00-8:00 és 16:00-18:00 között

Ajánlott böngésző: Mozilla Firefox


>>
 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

 2. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  Beiratkozás: 2023. április 20-21.

  Engedélyezett osztályok száma: 3


 3. A térítési díj jogcíme és mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények

 4. Fenntartó, Állami Számvevőszék, egyéb szervek nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékeléseinek nyilvános megállapításai

  Nincs ilyen adat!


 5. Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

  Az intézmény nyitva tartása:"Az iskola munkanapokon 6.00 órától 21.00 óráig portaszolgálat által őrzött. A tanulók számára a pedagógiai felügyelet 7.00 órától 17.30 óráig biztosított. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva."

  Jelentősebb rendezvények, események időpontjai

 6. Pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

 7. Tanfelügyeleti ellenőrzés

 8. Szervezeti és működési szabályzat, házirend, pedagógiai program

 9. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok, a nevelő és oktató munkát segítők iskolai végzettsége és szakképzettsége

 10. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

  OKM mérési eredmények:
  2021:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2019:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2018:
 11. 6. évfolyam
  8. évfolyam
  2017:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2016:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2015:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2014:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2013:
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2012:
  4. évfolyam
  6. évfolyam
  8. évfolyam
  2011:
  6. évfolyam
  8. évfolyam

 12. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok


 13. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

  Szakköreink, tanfolyamaink: foci, angol, akrobatikus rock and roll, művészeti kör, informatika, sakk, gyöngyfűzés, Erasmus, énekkar, ÖKO, robotika, multimédia, furulya, nyelvvizsga előkészítő. 

  Hagyományőrző programjaink: tökfaragó verseny, Halloween, bolhapiac, karácsonyi ünnepváró reggelek és műhely-foglalkozások, karácsonyi hangverseny, farsang, ÖKO-napok, projekt-napok, olvasóverseny magyar és angol nyelven. 

  Táboraink: erdei iskola, sport tábor, napközis tábor, nyelvi tábor

 14. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

  Lásd Pedagógiai program 2.11 Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt szóbeli és írásbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai

   

  A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett otthoni tanulás, a napközi és tanulószobai foglalkozásokon megvalósítandó szóbeli és írásbeli formájú tevékenysége.

  Célja az órai anyag rögzítése, elmélyítése, gyakorlása, a készségek kialakítása, a tanuló feladattudatának, önállóságának fejlesztése. Kapcsolódjon az órai munkához, olykor készítse elő a következő órai anyagot. A feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, és adjon lehetőséget a differenciálásra. Lehet szóbeli, írásbeli és gyakorlati tevékenységen alapuló házi feladat. A házi feladatok mennyisége és minősége igazodik a tananyag nehézségéhez, valamit a tanulók képességeihez és terhelhetőségéhez.

  A házi feladatok mennyisége és a rá fordítandó idő igazodik a tanulók életkori sajátosságaihoz:

  • 1. évfolyamon napi 30 perc
  • 2. évfolyamon napi 45 perc
  • 3-4. évfolyamon napi 60 perc
  • felső tagozaton napi 90-120 perc

 15. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

  Lásd Pedagógiai program1.9. A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata

 16. Osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma

 17. Osztálylétszámok

2015-2016. Krúdy Gyula Általános Iskola. Minden jog fenntartva!