Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Krúdy

Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Search
Close this search box.

Étkezési tájékoztató

Az étkezések megrendelése mindig a következő hónapra rögzíthető (augusztusban szeptemberre, szeptemberben októberre rendelünk).

I. AZ ÉTKEZÉS MEGRENDELÉSE, BEFIZETÉSE

Elektronikus befizetés

Minden hónapban 1-15-ig a https://kszki.eny.hu oldalra belépve a szülő megrendelheti az étkezést a következő hónapra és automatikusan kiállíthatja a számlát.

Az elektronikus fizetés két módon történhet: átutalással vagy bankkártyás fizetéssel. A Banki átutalásokat minden hónap 15. napjáig fogadjuk el (azaz 15-én már a bankszámlánkon kell lennie az étkezési díj összegének).

Kérjük, hogy átutalás esetén mindig a pontos összeget fizessék be, a téves összegeket visszautaljuk. A közlemény rovatban tüntessék fel az aktuális számla sorszámát, ami a számla jobb felső sarkában található.

Ennél a befizetési módnál a tranzakció azonosítása eltarthat néhány napig.

A bankkártyás befizetéseket minden hónap 20. napjáig fogadjuk el A bankkártyás befizetés a legköltséghatékonyabb az Ön számára, mert ennek költségeit az Önkormányzat viseli!

A bankkártyás befizetésre a szülői elektronikus felületen keresztül van lehetőség: A Számlák menüpont alatt a Befizetés opciót választva. Itt minden automatikusan történik, a befizetést néhány percen belül azonosítjuk.

FONTOS! A be nem fizetett számlákat minden hónap 21.-én sztornózzuk a megrendeléssel együtt.

A határidőn túl beérkezett összegeket visszautaljuk és ezzel együtt a megrendelést is töröljük.

Készpénzes befizetés (készpénzes megállapodás kitöltésével)

A készpénzes befizetők kizárólag postai csekken tudják befizetni az étkezést, intézményi befizetésre határozatlan ideig nincs lehetőség!

Minden hónapban kettő napon lehet csekket kérvényezni az adott intézményi koordinátortól! A kiállított csekket a gyermekkel hazaküldjük, amit befizetés után egy megadott email címre vissza kell küldeni, ezek után rendeljük meg az étkezést!

Kérjük a megrendelési és a csekkszelvény visszaküldési határidők szigorú betartását, ellenkező esetben az étkezés megrendelését nem tudjuk biztosítani!

FONTOS! INGYENES ÉTKEZÉS ESETÉN is minden esetben személyesen vagy e-mailben kell jelezni az étkezés igénylését, vagy elektronikus megállapodás alapján az online felületen kell havonta rögzíteni. Határidőn túli megrendelésre, befizetésre aktuális hónap 20-a után már nincs lehetőség.

II. LEMONDÁSOK KEZELÉSE

A lemondásokat hétfőtől péntekig reggel 10:00 óráig az alábbi 3 formában fogadjuk el:

TELFONON (munkanapokon 8:00 órától) az iskola felé jelezzék a lemondási szándékukat, pontosan megjelölve a lemondani kívánt napok dátumát, így az intézmény is tudni fog a hiányzásról, vagy

A KSZKI menza telefonszámán: 06/70-685-20-60; 06/70-685-20-17

FONTOS! Ha az intézményben jelzi, hogy gyermeke valamely napon/napokon nem megy, és a hiányzást ott bejelenti, ez nem jelenti automatikusan az étkezés lemondást is. Ezt külön kell kérnie!

ELEKTRONIKUS FELÜLETTEL RENDELKEZŐK az alkalmazás által biztosított módon (gyermeke felületén az „Étkezés igénylés” oldalon kattinthatja be a lemondani kívánt napokat, majd a „mentés” gombra kattintson) a lemondási határidők betartásával. Amennyiben ez a lehetőség az Ön rendelkezésére áll, kérjük, ezt használja ne az egyéb lehetőségeket.

E-MAILBEN: a menza@kszki.obuda.hu vagy a kapcsolattartók e-mail címére  küldött levélben, amelyben a következőknek kell szerepelnie: gyermek neve, intézmény neve, osztálya, a lemondani kívánt napok pontos dátuma.

A lemondások határideje

A lemondás minden munkanap 10:00 óráig rögzíthető, de csak másnapra, vagy az azt követő napokra.

A következő nap csak az azt megelőző munkanapon reggel 10:00-ig rögzíthető (tehát pl. egy hétfői napot legkésőbb a hétfőt megelőző pénteken reggel 10:00-ig).

Étkezési kedvezményben részesülők lemondási kötelezettsége: Az étkezési kedvezményben részesülőknek a törvényi szabályozásnak megfelelően lemondási kötelezettségük van!

Amennyiben a kedvezményes étkezés lemondása nem történik meg 3 vagy több nap folyamatos távollét idejére, a szülő első esetben felszólító levelet kap, a következő ilyen esetben a le nem mondott étkezés(ek) nyersanyagnorma + ÁFA áron kiszámlázásra kerülnek az igénybe vevő felé.

III. KAPCSOLATTARTÓK

Az étkezéssel kapcsolatos problémáikkal, kérdéseikkel a Menza Ügyfélszolgálaton kívül a következő elérhetőségeken is segítenek Önöknek:

Beséné Gold Anna 06/70 685 2024 gold.anna@kszki.obuda.hu

IV. NORMATÍV KEDVEZMÉNYEK ÉTKEZÉSHEZ

1.) Nagycsaládos kedvezmény

Egy háztartásban élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 3 vagy több, 25 év alatti, nappali rendszerű köznevelési/felsőoktatási intézménybe járó/tanuló gyermek esetén) az Étkezési támogatás igénylő lapot minden tanév elején a szeptemberi megrendelések leadása előtt szükséges kitölteni és beküldeni!

FIGYELEM! Az előző tanév kedvezménye alapján nem automatikus a kedvezmény beállítása az új tanévre!

Az igénylőlapon minden, de legalább 3 gyermeke adatait fel kell tüntetnie, nem csak azon gyermekét, aki részére a kedvezményt igényli. Ha gyermekei más-más kerületi intézménybe járnak, az igénylőlapot intézményenként kell leadnia eredeti példányban.

Az igénylőlapon feltüntetett 3 gyermeke közül a 16. életévét (tankötelezettség korhatára) betöltött gyermeke/gyermekei intézményétől ettől kezdve félévente kell leadnia iskolalátogatási/jogviszony igazolást az aktuális félév megkezdésére vonatkozóan.

Az első félévére szóló igazolásnak október 15-ig kell beérkeznie. Ebben az esetben a kedvezményigénylő lap és az iskolalátogatási csak együtt érvényes, tehát a kedvezményt csak akkor állítjuk be, amikor mindkettőt eljuttatta nekünk.

A második félévre szóló iskolalátogatási/jogviszony igazolásnak február 15-ig kell beérkeznie. A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50%, óvodában 100%

Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda 2.)

Tartós beteg kedvezmény

A kedvezmény igénybevételéhez a Kormányhivatal által kiadott határozatot és az érvényes hatósági igazolvány fénymásolatát kell leadnia.

Amennyiben ezek érvényessége lejár, átmenetileg elfogadjuk a felülvizsgálaton kapott szakorvosi igazolást („Igazolás tartósan beteg illetőleg súlyosan fogyatékos gyermekről”), amely kitöltési dátumára 2 hónap kedvezményt tudunk beállítani.

Amennyiben ez alatt nem érkezik meg a határozat/hatósági igazolvány, nem tudjuk érvényesíteni a kedvezményt, tehát teljes árat kell fizetni. A dokumentumok beérkezését követően a kedvezményt-pénzügyi éven belül- visszamenőleg, a dokumentumon jelzett időponttól érvényesítjük, azaz a teljes áron befizetett összeg kedvezményes áron fölüli összegét visszatérítjük.

A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán) Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda 3.)

Tartósan beteg kedvezmény-SNI esetén

Abban az esetben, ha gyermeke szakértői szakvéleménnyel rendelkezik, annak másolatát kell benyújtania a kedvezmény igénybevételéhez. A normatív kedvezmény mértéke: iskolában 50% (saját jogon), óvodában 100% (saját vagy testvér jogán) Kitöltendő: Étkezési támogatás igénylő lap_iskola/óvoda 4.) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: A leadott határozat alapján, pénzügyi éven belül, visszamenőleg érvényesítjük. A kedvezmény mértéke általános iskolában és óvodában 100%, gimnáziumban 50% 5.)

Nevelésbe vett gyermek étkezési kedvezménye

Végleges nevelésbe vételről szóló határozat alapján tudjuk a kedvezményt biztosítani, pénzügyi éven belül visszamenőleg is. Ideiglenes nevelésbe vétel esetén nem tudjuk a kedvezményt beállítani. (A kedvezmény mértéke:100%)

V. ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ÉTKEZÉSI KEDVEZMÉNYEK

1. Lakcím kedvezmény

III. kerületi lakhellyel rendelkező szülő (lakcím kártyán szereplő III. kerületi állandó vagy tartózkodási hely) vagy III. kerületi önkormányzati fenntartású intézményben dolgozó szülő gyermeke kaphatja ezt a kedvezményt. A szülő/gondviselő lakcímkártyájának másolata szükséges a kedvezmény beállításához. Amennyiben a lakcímkártyán két lakcím van feltüntetve, nyilatkozni kell az életvitel szerű tartózkodási helyről.

A kedvezmény a dokumentum leadása után érvényesíthető. A kedvezmény mértéke: fix összegű napidíj kedvezmény, amely beállítását a menü megnevezésében láthatja 2. Jövedelem alapján igényelhető étkezési kedvezmények (45% és 60%) Ezen kedvezmények nyomtatványai Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata Szociális Főosztályának Ügyfélszolgálatán érhetők el.

Ezt a kedvezményt, a gyermeküket családban vagy egyedülállóként nevelő szülők igényelhetik. A kedvezményt a Szociális Főosztály határozata alapján állítjuk be. 3. Normatív kedvezmények önkormányzat általi kiegészítése: Az a tartós beteg/SNI gyermek, akinek szülője/gondviselője

III. kerületi lakcímmel rendelkezik, 50%-os normatív kedvezménye mellé 50%-os, kiegészítő, önkormányzati szociális kedvezményre is jogosult. Így a kedvezménye mértéke 100% Az a nagycsaládos kedvezménnyel rendelkező gyermek, akinek szülője/gondviselője III. kerületi lakcímmel rendelkezik és jövedelmi helyzete is igazolja, az 50%-os normatív kedvezménye mellé 45% szociális kedvezményt igényelhet az Önkormányzat Szociális Főosztályán. Beállításához a Szociális Főosztály határozata szükséges. Így a kedvezménye mértéke 95% lehet.

VI. ÉTKEZÉS TÍPUS MÓDOSÍTÁSA

Az aktuális ebéd befizetést megelőző hónap 20-ig van erre lehetőség a szülő regisztrált e-mail címéről küldött kitöltött nyomtatvánnyal vagy ennek az intézményben való leadásával.

Kitöltendő: Kérelem étkezés típus megváltoztatásához

VII. DIÉTA IGÉNYLÉSE

Diétás ellátást csak szakorvosi igazolás és az általunk küldött szülői nyilatkozat visszaküldése alapján tudunk biztosítani, erre a közétkeztetést szolgáltató céget törvény kötelezi. A diétás étkezés megszűntetéséhez is szakorvosi igazolás, vagy a szülő kézzel írott, a megszüntetést saját felelősségére kérő levele szükséges.

Az egyéb okokból (vegetáriánus, vallási okok, stb.) igényelt étkezésekhez a szülő által kézzel írott kérvény leadása szükséges.

Ennek biztosításáról a közétkeztetést szolgáltató cég dönt.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Házirend

Elérhető a Krúdy Titkárságán

Amennyiben a Krúdy Iskola Házirendjére kíváncsi, keresse bizalommal Kollégáinkat az Iskola Titkárságán.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. óra8.00 - 8.45
2. óra9.00 - 9.45
3. óra10.00 - 10.45
4. óra11.00 - 11.45
5. óra11.55 - 12.40
6. óra12.50 - 13.35
EBÉDSZÜNET
7. óra13.55 - 14.40
8. óra14.40 - 15.20
9. óra15.20 - 16.00
10. óra16.00 - 17.00
bojti.vilmos.marcell.03@fpsz.net
schadekbiro.eva@krudyiskola.hu
lehelvarine.kiss.tunde@krudyiskola.hu
kuzdy.aniko@krudyiskola.hu
mesterhazy.monika@kszki.obuda.hu
titkarsag.krudygy@ebtk.hu

Kréta

Elfelejtett szülői jelszó igénylése

Szülői jelszót a KRÉTA bejelentkezési oldalán lehet kérni, az Elfelejtettem a jelszavam gomb megnyomásával. Meg kell adni a felhasználó nevét, KRÉTÁ-ban található e-mail címet és a gyermeke születési dátumát.

Kedves Szülők!

Küzdy Anikó vagyok, a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolapszichológusa.

Tanácsadó- és iskolapszichológusként a Babes-Bólyai Tudományegyetemen végeztem, szakpszichológusi képzettségemet pedig az ELTE-n szereztem.

Az egyetem mellett és azóta is folyamatosan frissítem, bővítem tudásomat, hogy minél többféle módszerrel segíthessem a hozzám forduló tanulókat, szülőket és pedagógusokat.

Elérhetőségeim

E-mail: kuzdy.aniko@krudyiskola.hu, vagy az iskola központi telefonszámán: (1)250-2724

Szülőkonzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyesen az iskolában vagy akár online módon és telefonon is.

Az iskolapszichológust köti a titoktartás kötelezettsége, a vele való találkozás önkéntességen alapul, 18 év alatti diákoknak az egyéni foglalkozások esetén szülői hozzájáruló nyilatkozatra van szükség.

Tevékenységek

Iskolapszichológusi munkám célja, hogy hatékonyan támogassam az intézményben a nevelő-oktató munkát, a tanulók személyiségfejlődését, továbbá segítsem az egyéni vagy csoportos szinten felmerülő nehézségek megoldását.

Munkám során szoros munkakapcsolatban állok az intézmény vezetőségével, a pedagógus kollégákkal, a fejlesztő-team tagjaival, valamint a hozzám forduló tanulók szüleivel.

Az iskolában egyéni- és csoport foglalkozásokat tartok a tanulók részére. Tanácsadásra, konzultációra nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek és pedagógusoknak is lehetősége van. Az egyéni eseteknél szükségesnek érzem, hogy a szülőkkel is tudjak a tanulók hátteréről beszélni.

Az iskolapszichológiai konzultáció, tanácsadás azonban nem jelent pszichoterápiát.

Sok esetben viszont elégséges lehet a változás elindításához, a felmerült elakadás megoldásához.

Amennyiben az iskolapszichológusi kereteken túlmutató problémák merülnek fel, segítem a tanulók tovább irányítását intézményen kívül a megfelelő szakellátásra (pedagógiai szakszolgálat, pszichoterápiás rendelők, egyéb, orvosi szakrendelések, pszichiátria, krízis- és kamaszambulancia, stb.)

Szülőknek

Szülőként megkereshet gyermekével kapcsolatos kérdéseivel, illetve bármilyen nehezen kezelhető élethelyzet esetén, ami érintheti a családot és hatással van az iskolai viselkedésre, beilleszkedésre, teljesítésre, a gyermekek mindennapjaira.

Leggyakoribb kérdések: tanulás, beilleszkedési nehézségek, érzelmi elakadások (gyász, krízis), kapcsolatokban jelentkező problémák, pályaválasztási nehézségek, kamaszkori problémák, teljesítmény romlás, étkezési problémák, pszichoszomatikus tünetek megjelenése (fejfájás gyomor panaszok, reggeli rosszullét, alvási problémák, stb., melyekre az orvosi kivizsgálás nem ad magyarázatot)

Igény esetén a felmerülő problémákról a szülőcsoportos alkalmakon is tudunk beszélni.

Diákoknak

Ha úgy érzed, hogy van olyan kérdés, téma, amit szívesen megosztanál valakivel, esetleg nagyon nyomaszt, vagy választ keresel rá, fordulj hozzám bizalommal!

Ha szívesen beszélgetnél velem, jelezd az osztályfőnöködnek, vagy keress meg a pszichológusi szobámban (védőnői vagy fejlesztő szoba) vagy a tanáriban, szólíts meg az iskola folyosóján, és egyeztetünk egy időpontot!

Néhány gyakori kérdés, amivel szoktak hozzám fordulni:

  • Tanulással, pályaválasztással kapcsolatos dilemmák
  • Beilleszkedési nehézség
  • Családi, baráti, párkapcsolati gondok, konfliktusok
  • Szorongás, félelmek, önértékelési gondok
  • Krízishelyzet
  • Testi tünetek, melyeknek nincsen egyértelmű orvosi háttere
  • A kamaszkort kísérő fontos önismereti kérdések
  • Életvezetési nehézségek