Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Krúdy

Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Search
Close this search box.

Tájékoztató az Iskola-egészségügyi Szolgálat működéséről

Az iskola-egészségügyi ellátás a tanulók elsősorban megelőző jellegű egészségügyi ellátását szolgálja az iskolában jelen lévő iskolaorvos és iskolavédőnő segítségével. Munkájukat a 26/1997. (IX.3) NM. rendelet és az 51/1997. (12.18) NM rendelet alapján látják el.

Az egészségügyi adatokat az 1992. LXIII. törvénynek megfelelően kezelik és tárolják. Az egészségügyi adminisztrációba a szülőnek – kérésére – betekintési joga van.

Iskolaorvos: Oláhné Dr. Szilágyi Mónika 

Rendelési napja: hétfő

Iskolavédőnő: Schadek-Bíró Éva

Iskolai napjai: hétfő, szerda, péntek

Elérhetőségei: tel.: 70/685-2101, e-mail: schadekbiro.eva@krudyiskola.hu

Feladataik

Szűrővizsgálatok

Az iskolaorvos és az iskolavédőnő a tanulók testi-lelki fejlődésének követése és a betegségek korai felismerése érdekében jogszabályban előírt iskolai szűrővizsgálatokat végeznek a tanév során a páros évfolyamokon (a 2., 4., 6. és 8. osztályokban).

A vizsgálatok tartalma: általános orvosi vizsgálat, testtömeg-, testmagasságmérés, mozgásszervek vizsgálata (gerinc, lúdtalp), érzékszervek vizsgálata: látásvizsgálat, színlátásvizsgálat (6. osztályban), hallásvizsgálat, vérnyomásmérés, valamint golyvaszűrés a 4. osztálytól.

A védőnő az osztályvizsgálat időpontjáról előzetesen tájékoztatást küld a szülőknek, a vizsgálat eredményéről pedig leletet és – szükség esetén – szakorvosi beutalót adnak. A kiszűrt gyermekek kezelését a szakorvosi javaslatok szerint figyelemmel kísérik, segítik.

Kampányoltások

A kötelező, életkorhoz kötött védőoltások beadására kampányoltások során kerül sor a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többszörösen módosított 18/1998. (VI. 3.) NM 5.§ és 15.§ alapján. Az oltások időpontjáról, az oltással kapcsolatos tudnivalókról a szülők részére előzetes tájékoztató kerül küldésre.

Iskolai kampányoltások:

  1. osztályban: MMR (morbilli, mumpsz, rubeola,) és a dTap (diftéria, tetanus, pertussis) elleni emlékeztető védőoltások kerülnek beadásra szeptember-október hónapban.
  2. osztályban: Hepatitis B elleni védőoltás (kötelező), valamint a HPV – Humán Papilloma Vírus elleni védőoltás (választható) első részlete szeptember-októberben, majd az oltás második része április-május hónapban kerül beadásra.

Az iskolai oltásokon – amennyiben indokolt – a szülő részt vehet. Az oltás a gyermek iskolai oltási dokumentációján kívül a Gyermekegészségügyi kiskönyven (oltási könyv) és az EESZT-ben is rögzítésre kerül.

Tisztasági vizsgálat

Az iskolavédőnő az osztályokban negyedévente (szeptember, január, április), illetve külön jelzésre ettől gyakrabban is pediculosis szűrést végez, mely során ellenőrzi, hogy a gyermekek hajában hajtetű, serke található-e. A kiszűrt eseteket diszkréten kezelik, a hajtetű elleni védekezés módjáról a védőnő a szülőket tájékoztatja, segíti.

Gyógytestnevelési csoportbesorolás

A gyógytestnevelési csoportbesorolást az iskolaorvos véglegesíti az osztályvizsgálatok, illetve szakorvosi javaslatok alapján, az iskolai gyógytestnevelővel való folyamatosan konzultáció mellett.

Krónikus betegek segítése

Az iskolaegészségügyi ellátás során segítik a krónikus betegséggel élő tanulók iskolai életvitelét, figyelemmel kísérik a szükséges szakorvosi vizsgálatokon való részvételt, gyógyszerszedést, és pályaválasztását. Segítik az életmóddal, életmentő gyógyszerrel (pl. EPIPEN) kapcsolatos ismeretek elsajátítását a tanulók, pedagósusok illetve szülők részére egyaránt.

Egészségfejlesztés

A gyermekek egészségének megőrzése érdekében az iskolavédőnő a tanórák alatt, után, illetve iskolai egészségnapok keretében az életkornak megfelelő szinten egészségfejlesztő foglalkozásokat, előadásokat tart. Kiemelt témák: egészséggel kapcsolatos alapismeretek (személyi higiéné, kézmosás, fogápolás), egészséges életmód, helyes táplálkozás, serdülőkori változások, balesetmegelőzés, elsősegélynyújtás, szenvedélybetegségek megelőzése.

Elsősegélynyújtás

Az iskolában bekövetkező balesetek, sérülések, akut megbetegedések elsődleges ellátása, szükség esetén a tanuló házi gyermekorvoshoz, illetve egyéb intézménybe irányítása.

Iskolabüfé, iskolai étkezés, környezethigiéné

Az iskola vezetésével együtt folyamatosan figyelemmel kísérik az iskolai büfé kínálatát, az iskolai étkeztetés minőségét, továbbá az iskolai környezet higiénéjét.

Együttműködések

Az iskolaegészségügy szakemberei munkájuk során folyamatosan együttműködnek az iskola vezetőivel, pedagógusaival, fejlesztőpedagógusokkal, iskolapszichológussal, iskolai szociális munkással, egyéb társ szakmákkal, a kerületi Népegészségügyi Intézettel, gyermekvédelmi szolgálattal, nevelési tanácsadóval, valamint civil szervezetekkel egyaránt. Az iskolaorvos és a védőnő egészségügyi kérdésekben, felkérésre szakértőként közreműködik a nevelőtestület, illetve az iskolaszék munkájában.

Gyermekükkel kapcsolatos bármilyen kérdés esetén egyéni tanácsadás formájában is várjuk megkeresésüket. Forduljanak hozzánk bizalommal!

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Házirend

Elérhető a Krúdy Titkárságán

Amennyiben a Krúdy Iskola Házirendjére kíváncsi, keresse bizalommal Kollégáinkat az Iskola Titkárságán.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

1. óra8.00 - 8.45
2. óra9.00 - 9.45
3. óra10.00 - 10.45
4. óra11.00 - 11.45
5. óra11.55 - 12.40
6. óra12.50 - 13.35
EBÉDSZÜNET
7. óra13.55 - 14.40
8. óra14.40 - 15.20
9. óra15.20 - 16.00
10. óra16.00 - 17.00
bojti.vilmos.marcell.03@fpsz.net
schadekbiro.eva@krudyiskola.hu
lehelvarine.kiss.tunde@krudyiskola.hu
kuzdy.aniko@krudyiskola.hu
mesterhazy.monika@kszki.obuda.hu
titkarsag.krudygy@ebtk.hu

Kréta

Elfelejtett szülői jelszó igénylése

Szülői jelszót a KRÉTA bejelentkezési oldalán lehet kérni, az Elfelejtettem a jelszavam gomb megnyomásával. Meg kell adni a felhasználó nevét, KRÉTÁ-ban található e-mail címet és a gyermeke születési dátumát.

Kedves Szülők!

Küzdy Anikó vagyok, a Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola iskolapszichológusa.

Tanácsadó- és iskolapszichológusként a Babes-Bólyai Tudományegyetemen végeztem, szakpszichológusi képzettségemet pedig az ELTE-n szereztem.

Az egyetem mellett és azóta is folyamatosan frissítem, bővítem tudásomat, hogy minél többféle módszerrel segíthessem a hozzám forduló tanulókat, szülőket és pedagógusokat.

Elérhetőségeim

E-mail: kuzdy.aniko@krudyiskola.hu, vagy az iskola központi telefonszámán: (1)250-2724

Szülőkonzultációra előre egyeztetett időpontban van lehetőség személyesen az iskolában vagy akár online módon és telefonon is.

Az iskolapszichológust köti a titoktartás kötelezettsége, a vele való találkozás önkéntességen alapul, 18 év alatti diákoknak az egyéni foglalkozások esetén szülői hozzájáruló nyilatkozatra van szükség.

Tevékenységek

Iskolapszichológusi munkám célja, hogy hatékonyan támogassam az intézményben a nevelő-oktató munkát, a tanulók személyiségfejlődését, továbbá segítsem az egyéni vagy csoportos szinten felmerülő nehézségek megoldását.

Munkám során szoros munkakapcsolatban állok az intézmény vezetőségével, a pedagógus kollégákkal, a fejlesztő-team tagjaival, valamint a hozzám forduló tanulók szüleivel.

Az iskolában egyéni- és csoport foglalkozásokat tartok a tanulók részére. Tanácsadásra, konzultációra nem csak a diákoknak, hanem a szülőknek és pedagógusoknak is lehetősége van. Az egyéni eseteknél szükségesnek érzem, hogy a szülőkkel is tudjak a tanulók hátteréről beszélni.

Az iskolapszichológiai konzultáció, tanácsadás azonban nem jelent pszichoterápiát.

Sok esetben viszont elégséges lehet a változás elindításához, a felmerült elakadás megoldásához.

Amennyiben az iskolapszichológusi kereteken túlmutató problémák merülnek fel, segítem a tanulók tovább irányítását intézményen kívül a megfelelő szakellátásra (pedagógiai szakszolgálat, pszichoterápiás rendelők, egyéb, orvosi szakrendelések, pszichiátria, krízis- és kamaszambulancia, stb.)

Szülőknek

Szülőként megkereshet gyermekével kapcsolatos kérdéseivel, illetve bármilyen nehezen kezelhető élethelyzet esetén, ami érintheti a családot és hatással van az iskolai viselkedésre, beilleszkedésre, teljesítésre, a gyermekek mindennapjaira.

Leggyakoribb kérdések: tanulás, beilleszkedési nehézségek, érzelmi elakadások (gyász, krízis), kapcsolatokban jelentkező problémák, pályaválasztási nehézségek, kamaszkori problémák, teljesítmény romlás, étkezési problémák, pszichoszomatikus tünetek megjelenése (fejfájás gyomor panaszok, reggeli rosszullét, alvási problémák, stb., melyekre az orvosi kivizsgálás nem ad magyarázatot)

Igény esetén a felmerülő problémákról a szülőcsoportos alkalmakon is tudunk beszélni.

Diákoknak

Ha úgy érzed, hogy van olyan kérdés, téma, amit szívesen megosztanál valakivel, esetleg nagyon nyomaszt, vagy választ keresel rá, fordulj hozzám bizalommal!

Ha szívesen beszélgetnél velem, jelezd az osztályfőnöködnek, vagy keress meg a pszichológusi szobámban (védőnői vagy fejlesztő szoba) vagy a tanáriban, szólíts meg az iskola folyosóján, és egyeztetünk egy időpontot!

Néhány gyakori kérdés, amivel szoktak hozzám fordulni:

  • Tanulással, pályaválasztással kapcsolatos dilemmák
  • Beilleszkedési nehézség
  • Családi, baráti, párkapcsolati gondok, konfliktusok
  • Szorongás, félelmek, önértékelési gondok
  • Krízishelyzet
  • Testi tünetek, melyeknek nincsen egyértelmű orvosi háttere
  • A kamaszkort kísérő fontos önismereti kérdések
  • Életvezetési nehézségek